Kontakt

  Informacje organizacyjne i współpraca

  Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o., ul. Włodzicka 2, 04-774 Warszawa

  tel. 693 744 973

  Organizator

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

  ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin