Kontakt

Informacje organizacyjne i współpraca

Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o., ul. Włodzicka 2, 04-774 Warszawa

tel. 693 744 973

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin