Program

od 8:30 kawa powitalna View Details

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Nauka jest niezaprzeczalnie jedną z kluczowych dziedzin, mających wpływ na rozwój we współczesnym świecie. Jest ona niewątpliwie źródłem inspiracji i dokonań. Istotne jest, aby nie była postrzegana jako niedostępna i niezrozumiała część zbiorowej rzeczywistości. Kształtowanie wśród społeczeństwa postaw otwartości na innowacje jest niezbędnym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki. Tworzenie warunków do promocji i rozwoju postaw przedsiębiorczych, kreatywnych i proinnowacyjnych nie tylko wśród pracowników i kadry zarządzającej firm, ale także wśród ogółu społeczeństwa wymaga działań podejmowanych przez szerokie spektrum instytucji i podmiotów w regionie. Popularyzacja nauki stwarza ogromne pole do działania i rozwoju, jest istotnym instrumentem łączącym szeroko rozumiany obszar nauki z życiem społecznym i gospodarczym. Moderator: Klaudiusz Michalec, Reporter Wirtualnej Polski i Telewizji WP View Details

Location: Sala plenarna

Innowacyjność to stan umysłu – otwartość, kreatywność, twórcze myślenie, pozytywne nastawienie do zmian i chęć ich wdrażania. W obecnej wciąż zmieniającej się rzeczywistości przyjęcie postawy proinnowacyjnej, otwartej na zmiany to konieczność. Zapewnianie przez przedsiębiorców przyszłym innowatorom odpowiednich warunków, zachęt, możliwości rozwoju pomaga w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Tak rozumiana kreatywność jest utożsamieniem ducha przedsiębiorczości. Uczestnicy debaty odpowiedzą na pytanie: czy dobre pomysły powstają częściej wskutek ciężkiej pracy, czy ich źródłem jest przypadek, nagły przypływ inspiracji, co stoi za inspiracją? Skład debaty:

 • Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Joanna Niemcewicz, dyrektor RCIiTT
 • Edwin Bendyk, gość specjalny
 • Julia Sielicka – Jastrzębska, Zuzanna Sielicka - Kalczyńska, Whisbear

Moderator: Krzysztof Szulc

View Details

Location: Sala plenarna

Storytelling jest potężną techniką, która pozwala na przekonywanie innych do swoich idei. Dobrze opowiedziana historia przysparza wiele korzyści, których wykorzystanie daje przewagę na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku. Dobra narracja potrafi przekonać klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych, że dana organizacja, produkt lub usługa pomogą im odnieść sukces. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla młodych firm, poszukujących źródeł finansowania dla swoich biznesowych pomysłów. Umiejętność tworzenia opowieści w działaniach marketingowych i podczas biznesowych prezentacji pozwala na wyróżnienie się i wyjście poza szablon standardowych marketingowych pomysłów. View Details

Location: Sala 1

Dynamika zmian na rynku pracy jest coraz szybsza, co oznacza także szybką dezaktualizację i starzenie się istniejących kompetencji oraz rosnący popyt na nowe umiejętności i zawody. Rozwój technologiczny i innowacje prowadzą do ograniczenia popytu na prace proste, powtarzalne, które obecnie bardzo często są zastępowane przez pracę maszyn. W czasach gwałtownych zmian społecznych i ekonomicznych oraz automatyzacji i robotyzacji niezbędna jest stała analiza zachodzących przemian oraz oceny ich wpływu na zapotrzebowania kadrowe pracodawców. Uczestnicy debaty dyskutować będą na temat nowatorskich branż i specjalizacji – nowego rynku pracy za kilkanaście lat. Skład debaty:

 • Krzysztof Szulc
 • Max Kuśmierek, Future Foods
 • Marcin Konopka -Berg System (TBC)
 • Freedomes  - Adam Łyczakowski
Moderator: Wojciech Faszczewski, Coloplast View Details

Location: Sala plenarna

Jedną z kluczowych kwestii związanych z wdrażaniem innowacji jest pozyskanie środków finansowych potrzebnych do wprowadzania nowatorskich pomysłów na rynek, co w przypadku niewielkich firm typu startup oznacza często konieczność znalezienia inwestora. Taki sposób finansowania innowacji jest bardzo efektywny, ponieważ innowatorzy mają w ten sposób możliwość korzystania nie tylko ze środków finansowych, ale także z wiedzy i doświadczenia podmiotów posiadających znaczące kompetencje w zakresie gospodarczej promocji startupów. Jedną z metod zdobycia kapitału są sesje pitchingowe, czyli spotkania z potencjalnymi inwestorami. Umiejętność przygotowania konkretnej i zwięzłej prezentacji zwiększa szansę na rozbudzenie zainteresowania firmą i produktem, wywołanie emocji i pytań, co pozwoli na wyróżnienie się na tle innych.

 • Szymon Klimas
 • Paweł Potakowski, MIGAM
View Details

Location: Sala 2

View Details

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Nie trzeba posiadać sieci sklepów i szeregu kolekcji dla znanych ludzi, żeby zrobić biznes w branży modowej. Z dala od centrów handlowych, coraz bardziej wymagający klienci, polują na oryginalne i nietuzinkowe ubrania. Młode marki z mody niezależnej sprawnie wypełniają tę niszę, choć miejsca wciąż jest sporo. Jedno trzeba mieć na uwadze: trzeba się wyróżniać! Zakres tematyczny warsztatów odnosić się będzie do zagadnień związanych z wyzwaniami charakterystycznymi także dla innych branż tj. konieczności proponowania klientom produktów, potrafiących wzbudzić ich zainteresowanie, uwzględniania stale zmieniających się trendów, nadążania nie tylko za potrzebami odbiorców, ale wręcz kreowania nowych rozwiązań, czy potrzeb, konieczności wykorzystywania nowych kanałów promocji i dystrybucji itd. View Details

Location: Sala 1

Synergia i kooperacja podmiotów różnej wielkości ma istotne znaczenie w rozwiniętej gospodarce. Na globalnym i rynku, korporacje potrzebują innowacyjnych rozwiązań, których coraz częściej poszukują na zewnątrz swojej organizacji. Naturalnym kierunkiem jest współpraca z mniejszymi podmiotami, w tym ze startupami. Zderzenie dwóch różnych kultur organizacyjnych powoduje, że współpraca dla obu stron wiąże się z licznymi wyzwaniami. Uczestnicy debaty dyskutować będą na temat synergii małych przedsiębiorstw z korporacjami i odpowiedzi na pytanie kto na tym lepiej wychodzi, jeśli ktoś w ogóle? Skład debaty:

 • Szymon Klimas
 • Paweł Potakowski, MIGAM
 • Konrad Cioch, Aerobits
 • Przedstawiciel pAudio Technologies (tbc)
Moderator: Radosław Krzywicki View Details

Location: Sala plenarna

Pasja, determinacja i kreatywność. Bez wątpienia te właśnie cechy stoją za sukcesem niejednego biznesu. Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy są także bardzo kreatywni w odnajdywaniu rozwiązań dobrze już znanych problemów. Często poprzez kreatywny sposób myślenia przedsiębiorcy są w stanie uciec od konkurencji. Jedną z głównych przyczyn niepowodzenia młodych firm, w tym startupów opartych na specjalistycznej wiedzy jest brak wśród ich twórców kompetencji biznesowych. Wydarzenie ma dać okazję do uczenia się od innych właścicieli firm, zwłaszcza jeśli prowadzone przez nich przedsięwzięcia odniosły sukces rynkowy. Proces uczenia się przedsiębiorczości nigdy się nie kończy, dlatego przykłady zachodniopomorskich firm będą także doskonałą lekcją nie tylko dla młodych stażem właścicieli firm.

 • Anna i Ula Bieluń, Ministerstwo dobrego mydła
 • Bartosz Filip Malinowski, WeTheCrowd
View Details

Location: Sala 2

Jest miejscem dla osób które mają skonkretyzowane potrzeby, chcą spotkać się z ekspertami lub przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Jest miejscem dla tych którzy dopiero szukają pomysłu na biznes, chcą zaczerpnąć inspiracji, zdobyć cenną wiedzę i kontakty. Jest strefą wolnego networkingu, w których uczestnicy mogą spotkać się i zainicjować relacje biznesowe. View Details

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

od 8:30 kawa powitalna View Details

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Jest miejscem dla osób które mają skonkretyzowane potrzeby, chcą spotkać się z ekspertami lub przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Jest miejscem dla tych którzy dopiero szukają pomysłu na biznes, chcą zaczerpnąć inspiracji, zdobyć cenną wiedzę i kontakty. Jest strefą wolnego networkingu, w których uczestnicy mogą spotkać się i zainicjować relacje biznesowe. View Details

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica

Nowe technologie szturmem wchodzą w nasze życie, rozwijają się branże, każdego jeszcze kilka lat temu nie istniały. Czy jednak przyszłość będzie oparta tylko na technice? Czy będziemy mieli do czynienia także ze zmianą sposobu zarządzania organizacją, czy przemodelowaniem systemów wartości, na których opierać się będzie nowoczesne przedsiębiorstwo? Firma XXI wieku to wykład w głównej mierze zorganizowany z myślą o wyzwaniach, jakie w dobie Internetu ale nie tylko stoją przed małymi i średnimi biznesami, niezależnie od branży i skali działania – jak budować firmę wyróżniającą się w swojej branży i aktywnie podbijającą zagraniczne rynki. Moderator: Klaudiusz Michalec, Reporter Wirtualnej Polski i Telewizji WP View Details

Location: Sala plenarna

Strategia inteligentnej specjalizacji identyfikuje obszary, w których państwo lub dany region może uzyskać przewagę konkurencyjną, czyli te dziedziny, w których istnieje masa krytyczna przedsiębiorstw, koncentracja zatrudnienia i wartości dodanej brutto, przy jednoczesnym istnieniu potencjału naukowego. Na tych obszarach należy koncentrować działania polityki innowacyjnej.

 • Michał Paradowski, 4Results
 • Piotr Janusek, Compas
 • Jacek Wójcikowski,  Dyrektor COIiE, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
 • Sławomir Gajdziński, Carbon Fox
Moderator: Grzegorz Rzeźnik, Uniwersytet SWPS View Details

Location: Sala plenarna

Pomorze Zachodnie potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które zapewnią stabilny wzrost konkurencyjności, poprawiając jakość życia mieszkańców i ich zamożność. Będzie to możliwe, gdy punkt ciężkości w polityce rozwojowej zostanie przesunięty z czynników, które do tej pory w głównej mierze stanowiły o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorców tj. niskie koszty pracy, położenie geograficzne i bliskość granicy w kierunku czynników związanych z budowaniem potencjału firm w oparciu o zaawansowane technologie, szersze wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych w działalności przedsiębiorstw, dalszą ekspansją zagraniczną lokalnych podmiotów oraz podwyższeniem jakości funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu i nauki oraz ich relacji z firmami z regionu. Szybko zmieniająca się sytuacja w gospodarce na arenie światowej powodować będzie zmiany w procesach technologicznych i łańcuchach wartości. Wymaga to od pracowników i kadr zarządzających umiejętności elastycznego dostosowania się do nowej rzeczywistości i gotowości do podejmowania zmian w firmie. Skład debaty:

 • Katarzyna Witkowska  - Klaster ICT
 • Krzysztof Pietrusewicz, Pełnomocnik Rektora ZUT w Szczecinie ds. Przemysłu 4.0
 • Nertix (tbc)
 • Przemysław Borgosz Scabrosus (tbc)
Moderator: Grzegorz Rzeźnik, Uniwersytet SWPS View Details

Location: Sala plenarna

Jednym z kulturowych czynników tworzenia się postaw innowacyjnych jest akceptacja prawo do porażki. Porażki to nieodłączny element każdej działalności, to wręcz coś normalnego i często jeden z wielu kroków na drodze do sukcesu. Jak uczyć się więc na cudzych błędach. View Details

Location: Sala 2

Startupy to przedsięwzięcia, które mają potencjał bardzo szybkiego wzrostu, projektowane z myślą o osiągnięciu olbrzymiej skali w krótkim czasie. Jednak większość startupów nie osiąga skali, wiele z nich upada, nim cokolwiek sprzeda. Założyciele firm głęboko wierzą w swój produkt i jego nadzwyczajną użyteczność, zapominając często o czynnikach mających wpływ na funkcjonowanie każdego nowego biznesu, zwłaszcza jeśli jest to przedsięwzięcie aspirujące do określenia mianem startupu. Skład debaty:

 • Tomasz Łasecki
 • Wojciech Faszczewski, Coloplast
 • Edyta Kocyk, SIDLY
 • Patrycja Kogut/Rafał Witkowski, IC solutions 
Moderator: Radosław Krzywicki View Details

Location: Sala plenarna

Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, zwłaszcza instytucji otoczenia biznesu, które na co dzień pracują ze startupami. Na rynku internetowym istnieje bardzo bogata oferta portali społecznościowych, co w pewnym sensie utrudnia ich skuteczne użytkowanie. Jednak dzisiaj sama obecność w social media nie wystarczy – trzeba wiedzieć, jak w nich funkcjonować, by odnosić sukcesy i osiągać cele. Jeśli działania w social media są prowadzone w sposób nieefektywny i nieumiejętny, to cały wysiłek włożony w wybudowanie obecności w media społecznościowe pójdzie na marne. View Details

Location: Sala 2

Dzisiaj świat IT jak żadna inna branża kusi możliwością ciągłego rozwoju oraz wysokimi zarobkami. Jak podają prognozy już w roku 2020 w Europie będzie brakowało ok. miliona specjalistów. Nie dziwi więc, że coraz więcej osób myśli o rozpoczęciu kariery zawodowej właśnie w tej branży. Jednak częstą przyczyną wahań jest przeświadczenie, że bez kierunkowego wykształcenia nie wejdzie się do tego zawodu. Według raportu StackOverflow aż 57% programistów pracujących w technologiach webowych nie ma wykształcenia związanego z IT. Jak zatem zacząć stawiać pierwsze kroki w świecie IT? Czy nie jest już za późno na zmianę zawodu? Jakich błędów unikać na początku? Na te i podobne pytania powinien odpowiedzieć przedmiotowy warsztat. View Details

Location: Sala 1

Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed ludźmi wciąż nowe wyzwania, wymagając dostosowania się i świadomego działania, ale i wiedzy nt. zrozumienia zjawisk ekonomicznych oraz uniwersalnych czynników składających się na sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podczas warsztatów uczestnicy poznają od praktycznej strony takie zagadnienia jak popyt, podaż, koszty działalności, czy strategie biznesowe. Będą mieli także okazję zdobycia praktycznego doświadczenia w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji związanych z prowadzeniem własnej firmy. View Details

Location: Sala 1

View Details

Location: Hall 1, Building A , Golden Street , Southafrica