Bartosz Filip Malinowski

WeTheCrowd

Konsultant i założyciel WeTheCrowd oraz Bez/Schematu

Ekspert, strateg i publicysta w obszarach nowych mediów i modeli biznesowych. Założyciel agencji WeTheCrowd, współautor książek „Crowdfunding” i „Crowdfunding udziałowy dla startupów”. Autor vloga Bez/Schematu. Doktorant Zarządzania na UŁ.