Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego sprawuje od 2010 r.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorską Szkołę Biznesu, a także studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w banku, a następnie pracował w sektorze gospodarki komunalnej.

W latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Goleniowa, w latach 2008-2010 – przewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2009 r. jest członkiem Zarządu Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) z ramienia Polski (przewodniczący w latach 2010-2011), od 2011 r. należy do Komitetu Regionów. Od 2013 r. sprawuje funkcję przewodniczącego zarządu szczecińskiej Platformy Obywatelskiej. W 2015 r. objął stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów. Od 2016 r. jest prezesem zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.