Edwin Bendyk

dziennikarz publicyta

Dziennikarz, publicysta i pisarz, kierownik Działu nauki w tygodniku POLITYKA, autor wielu książek. Nauczyciel akademicki, wykłada m.in. w School of Ideas Uniwersytetu SWPS, w Centrum Nauk Społecznych PAN i w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością.

Z-ca redaktora naczelnego magazynu naukowego „Kultura i rozwój”. Był członkiem panelu głównego Narodowego Programu Foresight Polska 2020, kierował lub uczestniczył w wielu projektach foresight o charakterze branżowym, regionalnym i miejskim. Uczestniczył w roli eksperta w przygotowaniu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju.

Uczestnik ruchu Obywatele Kultury, sygnatariusz Paktu dla Kultury w 2011 r., współorganizator Kongresu Kultury 2016 i Forum Przyszłości Kultury 2017.

W trakcie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 kierował programem Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław.

Był przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Kultury.

Członek Polskiego PEN Clubu,   European Council on Foreign Research oraz Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.