Michał Paradowski

Michał Paradowski

4Results

Ekspert w obszarze efektywnego łączenia sił sprzedaży i marketingu oraz wykorzystania nowych trendów w budowaniu przewagi konkurencyjnej. W swojej karierze pracował zarówno dla dużych firm i korporacji, oraz małych i średnich firm z polskim kapitałem. Na co dzień wspiera polskie firmy w efektywnym budowaniu i wdrażaniu strategii. Wykorzystuje zmiany zachodzące na poziomie makro (zmiany pokoleniowe, czy technologiczne), jaki i na poziomie samych organizacji (nowe podejścia do zarządzania i budowania kultury firmy) do efektywnego wspierania polskich firm we wzroście i ekspansji, również na nowe rynki.  Mentor w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego, który jest  sekcją Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii i powołany w celu wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej.

Podróżnik i społecznik, w tym autor inicjatywy „Ojcowska eskapada”