Szymon Klimas

Prezes Zarządu w IQ Pomerania Sp. z o.o.

ekspert w zakresie zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w zakresie doboru projektów typu venture i seed capital,  współpracuje  z polskimi i zagranicznymi inwestorami w ramach rynku venture capital i private equity, współpracuje z uczelniami w zakresie szkoleń i prowadzenia wykładów z zagadnień rynku venture capital i rynków kapitałowych jak również z samorządami w zakresie prowadzenia inwestycji w obszarze seed capital przy wykorzystaniu środków unijnych.

Trener szkoleń motywacyjnych i merytorycznych, umiejętnie zarządza procesem
i produktem, absolwent kursu maklera papierów wartościowych.