Artur Powałka

Artur Powałka

Microsoft

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w Microsoft, z czego 10 lat w Enterprise Services, gdzie odpowiadał za największe projekty, w tym wdrożeniowe oraz zarządzał zespołem Microsoft Consulting Services. Od 2 lat w Dynamics, gdzie odpowiada za rozwiązania biznesowe Microsoft oraz prowadzi zespół partnerski Dynamics.

Obecnie zajmuje się przede wszystkimi projektami transformacji cyfrowej u klientów Microsoft i koncentruje się na rozwoju rynku biznesowych rozwiązań chmurowych w Polsce.