Krzysztof Pietrusewicz

Pełnomocnik Rektora ZUT w Sz-nie ds. Przemysłu 4.0

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej z roku 2002. Doktor nauk technicznych z roku 2005. Od roku 2012 doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka. W latach 2006 – 2018 uczestnik (27) oraz kierownik merytoryczny (17) lub organizacyjny (9) projektów, finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych o łącznym budżecie ponad 40 mln zł, w tym 2 finansowanych ze środków 7PR Unii Europejskiej. Współautor wniosku o pozyskanie unikalnej w skali europejskiej inwestycji aparaturowej z roku 2010 o wartości 4.530.000 zł. Kierownik dwóch projektów PO KL w latach 2009 – 2015 (łącznie blisko 12 mln zł), kierownik 2 z 3 pakietów pracy projektu europejskiego iLOAD (budżet ponad 1.4 MEUR). Od roku 2017 członek Grupy Roboczej Krajowe Inteligentne Specjalizacje 14 Automatyzacja i robotyka procesów przemysłowych przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Aktualnie Kierownik ds. badań i rozwoju w projekcie finansowanym ze środków RPO WZ 1.1 typ 2. Posiada doświadczenie w doradztwie, szkoleniach, operacjonalizacji projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki przemysłowej. Naukowo związany z zagadnieniami projektowania dziedzinowych języków modelowania, wspierających komunikację w projektach dla Przemysłu 4.0.