Jacek Wójcikowski

Jacek Wójcikowski

Dyrektor COIiE, Urząd Marszałkowski WZP

Dyrektor Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wcześniej I Radca i Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze. Swoją przygodę z dyplomacją ekonomiczną, promocją eksportu i inwestycji zaczynał w 2001 r. w Ambasadzie RP w Dublinie. Był również managerem w irlandzkiej firmie doradczej NKC oraz zajmował się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na projekty infrastrukturalne. Skończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Jest dziekanem Zachodniopomorskiego Korpusu Eksporterów w ramach Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.