Joanna Niemcewicz

dyrektor RCIiTT

Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej na kierunku budownictwo oraz  Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w charakterze asystenta kierownika budowy w jednej ze szczecińskich firm budowlanych. Do Biura Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej (obecnie RCIiTT Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie) trafiła ponad 12 lat temu i początkowo pełniła funkcję specjalisty ds. projektów międzynarodowych, zajmując się obsługą m.in. programów Leonardo da Vinci, czy Socrates Erasmus, a następnie funkcję menadżera Branżowego Centrum Kompetencji w branżach spożywczej oraz informatycznej. Na stanowisku dyrektora od 8 lat.