Krzysztof Szulc

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, specjalizujący się w kierunku fotogrametrii i teledetekcji.

W latach 2012 – 2017 koordynator oraz uczestnik międzynarodowych projektów takich jak INWAPO realizowanych z programów UE, projektu „Partners for International Business” realizowanego w ramach programu rządu holenderskiego, a także programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Prowadził stałą współpracę z kilkunastoma partnerami z 18 krajów europejskich. Panelista i moderator międzynarodowych konferencji, a także współorganizator zagranicznych wyjazdów studyjnych, warsztatów, targów oraz konferencji.

Certyfikowany ekspert „European Secretariat for Cluster Analysis” w Berlinie i uprawniony, międzynarodowy ekspert do spraw oceny organizacji klastrowych.

Reprezentant regionu Mazowsza na międzynarodowych spotkaniach sieci NEREUS „Network of European Regions Using Space Technologies”, a także w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w grupie roboczej pracującej nad przystąpieniem Polski do europejskiej konwencji AGN „ European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance ”.  Doświadczony ekspert w przeprowadzaniu Audytów Innowacyjności (Total Innovation Audit).