Patrycja Kogut

IC solutions

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej. Posiada wykształcenie z zakresu matematyki finansowej, ekonomii oraz zarządzania projektowego i procesowego w biznesie. Od roku 2013 związana
z IC Solutions sp. z o.o. – przedsiębiorstwem, którego misją jest tworzenie i wdrażanie zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych, które zmieniają świat analogowy na cyfrowy w sposób nieodczuwalny. Od roku 2016 w roli dyrektora ds. finansów i administracji czuwa nad projektami – IC Pen i IC Stylus realizowanymi przez spółkę.

IC Solutions, twórca technologii IC PEN, wykorzystującej cyfrowy długopis oraz IC Stylus opartej o ekrany szkiełkowe i stylusy biometryczne. Misją firmy jest Invisible Computing (IC), czyli sprawienie,
aby korzystanie z komputera stało się niezauważalne. Projektując rozwiązania informatyczne, zważamy aby z wysokich technologii mógł korzystać każdy bez względu na kompetencje oraz by implementowane rozwiązania nikogo nie wykluczały.