Piotr Janusek

Dyrektor techniczny w firmie ZE COMPAS

Magister inżynier elektroniki, pomysłodawca oraz współtwórca innowacyjnych rozwiązań z zakresu teletechniki m.in. nowej metody badania naprzemienności załamka T sygnału EKG, oprogramowania sterującego samochodem elektrycznym oraz systemów kontroli dostępu .

Dyrektor techniczny w firmie ZE COMPAS, która zajmuje się produkcją, instalacją, projektowaniem, serwisem oraz dystrybucją elektronicznych urządzeń oraz systemów nadzoru mienia i osób. Systemy COMPAS zostały wdrożone w blisko 300 obiektach specjalnego znaczenia (wojsko, służby specjalne, ochrona granic, więziennictwo)  na terenie całej Polski.  Kierowany przez niego zespół B+R zakończył prace nad systemem kontroli dostępu nowej generacji-COMPAS III.